قطعاً می‌دانید که روسیه از نظر علمی دارای جایگاه والایی در جهان بوده و از پیشرفته‌ترین کشورها در رشته‌های علوم پایه، هوافضا، فنی و مهندسی، نانو تکنولوژی، هنر و موسیقی و ... می‌باشد.

نزدیک بودن فاصله تهران به مسکو (حدود 3:30 ساعت)، روابط بسیار خوب مابین دو کشور ایران و روسیه، مهمان‌نوازی مردم روس، تغذیه شبیه به ایرانیان ، معماری بسیار زیبای مسکو و ... دانشجویان فراوانی را سالیانه مشتاق به ادامه تحصیلات در مسکو می‌نماید.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (جدا نمودن 11 کشور از روسیه) رشد و تعالی روسیه سرعت فزاینده‌ای یافت و از نظر علمی، اجتماعی وفرهنگی نیز از اکثر کشورهای اروپایی و حتی در برخی زمینه‌ها از آمریکا پیشی گرفت.

وجود دانشمندانی چون پاولوف، مندلیوف، لومونوسف وساخاروف و ... و شاعران و نویسندگانی مانند پوشکین، تولستوی، چخوف و داستایفسکی و ....و موسیقیدانانی مانند چایکوفسکی و ... و مشاهیری مانند یوری گاگارین، اولین فضانورد جهان و کالاشنیکوف، سازنده مسلسل کالاشنیکوف، روسیه را از بعد علمی و فرهنگی از سایر کشورهای جهان متمایز ساخته است.