مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) آقای دکتر صادق الهی

 

 

 

 

 

نماینده مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) در مسکو آقای دکتر احمدرضا الهی

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه و جلسه با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه و جلسه با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل در روسیه و جلسه مدیریت مؤسسه روسیران با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جلسه مدیریت و نماینده مؤسسه روسیران باآقای پروفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل)

و مسئولین دانشگاه

 

 

 

 

 

جلسه مسئولین مؤسسه با آقای پروفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل)

و مسئولین دانشگاه

 

 

 

 

 

جلسه مدیریت مؤسسه روسیران با آقای پرفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل روسیه)

 

 

 


 

جلسه با معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان آقای کاتکوف

 

 

 

 

 

جلسه با رئیس بخش خارجی‌های دانشگاه دوستی ملل روسیه آقای ساکالوف

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه با حضور مدیریت مؤسسه روسیران

و مسئولین دانشگاه در کاخ کرملین

 

 

 

 

 

مصاحبه شبکه خبر ایران با مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان

آقای دکتر صادق الهی در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

 

مصاحبه شبکه خبر ایران با مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان

آقای دکتر صادق الهی در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

ملاقات معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل آقای پروفسور دنیسنکو با معاون امور بین الملل

دانشگاه تهران آقای دکتر موسوی

و رئیس دانشکده زبان روسی دانشگاه تهران آقای دکتر زهرایی در زمینه تبادل استاد

و دانشجو بین دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسی

 

 

 

 

 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 

 

 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 


 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 

 

 

 

آقای دکتر احمدرضا الهی و آقای ژرنووسکی

(رئیس مجلس روسیه و کاندیدای ریاست جمهوری روسیه) در رزیدنتی سفیر

 

 


 

آقای دکتر احمدرضا الهی و سفیر محترم سابق جمهوری اسلامی ایران در روسیه

جناب آقای انصاری در رزیدنتی سفیر جشن 22 بهمن

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با آقای دکتر الگ استانیسلاوییچ گلازاچف

(رئیس بخش بین الملل دانشگاه پزشکی سچنوا)

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با خانم دکتر دینا ولادیمیروونا یونیتا

(رئیس بخش بین الملل دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی اوداکیمووا (سماشکو))

 

 

 

 جشن 22 بهمن در رزیدنتی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو

نماینده مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی،

رئیس بخش بین الملل دانشگاه هوایی و هواپیمائی مسکو خانم خاروشویلی

و رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

 

 

 

 

 جشن 22 بهمن در رزیدنتی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو

رئیس بخش بین الملل دانشگاه هوایی و هواپیمائی مسکو خانم خاروشویلی

و سفیرمحترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای دکتر سنایی

  رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

و نماینده تام الاختیار مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی

و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای نقدی نژاد

 

 

 

 

ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با رئیس بخش پادفکت
(زبان روسی و پیش دانشگاهی)دانشگاه پزشکی- دندانپزشکی اوداکیمووا (سماشکو)
خانم تاتیانا یوریونا

 

 

 

 

ملاقات و جلسه مدیرعامل مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر صادق الهی

و نماینده تام الاختیار مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی

با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای دکتر سنایی

در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران)

با رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

 

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان با آقای گئورگی گابرلیان

  رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان با

معاون ریاست دانشگاه پاولوف در بخش بین الملل آقای پروفسور الشکری

و مدیریت بخش بین الملل دانشگاه پاولوف آقای بارووتس سرگی یوریویچ

و ریاست بخش دانشجویان خارجی آقای آندری نیکلایویچ  یایتسکی

 

 

 

 

گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم روسیه

در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در زمینه بهبود روابط دانشجویی و علمی بین ایران

و روسیه در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان

آقای کاتکوف در مؤسسه اندیشه یاران جوان

 

 

 

 

معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان آقای کاتکوف

در مؤسسه اندیشه یاران جوان

 

 

 

 

جشن دهه فجر با حضور رایزن فرهنگی آقای دکتر ابراهیمی، رایزن علمی آقای دکتر ابطحی

و جمعی از دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه

در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو

بین دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

اخبار و تازه ها

فرصتی استثنایی برای دانشجویان و متقاضیان تحصیل در روسیه

برای اولین بار در ایران برگزاری رسمی دوره مشترک پادفکت ( پزشکی ، فنی و مهندسی و علوم انسانی ) با کیفیت آموزشی بسیار عالی و اساتید مجرب دانشگاهی از طرف دانشگاه برتر ایران ( دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ) و روسیه ( دانشگاه روسنو ) بر اساس قرارداد و تفاهم نامه آموزشی مشترک دو دانشگاه بصورت حضوری و با رعایت کامل نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد.

تحصیل در روسیه

متقاضیان و دانشجویان برای شرکت در دورهٔ پادفکت مشترک حضوری و برای انجام امور مربوط به ثبت نام و امور مربوط به روسیه با مؤسسه اندیشه یاران جوان ( روسیران ) تماس بفرمایند.
طول دوره ۲ نیمسال ( نیمسال اول در ایران و نیمسال دوم در روسیه )

اطلاعیه وزارت بهداشت ایران اعلام مراکز مورد تأیید برگزاری آزمون زبان روسی A2

از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط وزارت بهداشت و علوم ایران طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید در هنگام ارائه درخواست برای بهره‌مندی از خدمات مذکور، علاوه برمستندات اعلام شده در آئین نامه‌های مربوطه، مدرکی که نشان‌ دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل می‌باشد را نیز ارائه نمایند. اخذ مدرک زبان روسی A2 قبل از شروع تحصیل در کورس اصلی الزامی است.
برای کشورهای روسی زبان، مدرک قبولی حداقل سطح (TBU:basic level)A2 زبان روسی بر اساس آزمون TORFL لازم می‌باشد.
در این راستا به اطلاع می‌رساند مؤسسات مورد تأیید وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران جهت برگزاری آزمون زبان روسی A2 بدین شرح می‌باشد:
- دانشگاه الزهرا (س)
- کانون زبان ایران
بدیهی است بر اساس بررسی‌های آتی وزارت بهداشت و علوم ایران، سایر مراکز و مؤسسات مورد تأیید به لیست مراکز مذکور اضافه و اطلاع رسانی خواهد شد.

تحصیل در روسیه

گفتگوی خبرگزاری ایرنا با سفیر کشورمان در مسکو در خصوص باز شدن مرزها

گفتگوی خبرگزاری ایرنا با سفیر کشورمان در مسکو در خصوص باز شدن مرزهای روسیه برای ورود دانشجویان ایرانی به این کشور

https://irna.ir/news/84452296/

جلسه رایزنی علمی با حضور نمایندگان مؤسسات مجاز و رسمی اعزام دانشجو به روسیه با پیگیری و همت رایزنی محترم علمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه ، جناب آقای دکتر نجفی و آقای حیدری در سفارت ایران  در مسکو در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۰ برگزار گردید و در این جلسه موضوع پادفک و مدرک زبان روسی A2 مطرح شد و مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت و به زودی از طرف وزارتین علوم و بهداشت ایران مراکز رسمی جهت آزمون و دریافت مدرک A2 اعلام خواهد شد و همچنین در جلسه مسائل مربوط به پذیرش دانشجویان از طرف دانشگاههای مورد تأیید روسیه و مشکلات و مسائل مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مدیر عامل مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر صادق الهی بصورت آنلاین و مجازی و نماینده مؤسسه دکتر احمدرضا الهی و سایر نمایندگان مؤسسات مجاز بصورت حضوری شرکت و پیشنهادات خود را جهت بهبود مسائل دانشگاهی و دانشجویی اعلام نمودند. در انتهای جلسه قرار شد که این جلسات با نمایندگان مؤسسات مجاز بصورت ماهیانه و مستمر در محل سفارت ایران در روسیه با نظارت و حمایت رایزنی علمی انجام شود

تحصیل در روسیه

اولین جلسه رایزنی علمی با نمایندگان مؤسسات اعزام دانشجو دارای مجوز از وزارت علوم در سال 1400

اولین جلسه رایزنی علمی با نمایندگان مؤسسات اعزام دانشجو دارای مجوز از وزارت علوم در سال ۱۴۰۰ روز دوشنبه ۲۳ فروردین برگزار شد. با توجه به نقش نظارتی رایزنی علمی بر فعالیت این مؤسسات ، مسائل پیش رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رایزنی آمادگی خود را برای ارتباط و برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مؤسسات مجاز را اعلام کرد

تحصیل در روسیه

لیست جدید دانشگاه های فدراسیون روسیه مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

تحصیل در روسیه

 

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

رای صادره در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش اموختگان خارج از کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در خصوص بازنگری در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۲

دانلود لیست

 

 

نخستین محموله واکسن کرونا از روسیه به ایران ارسال شد

با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه اولین محموله واکسن اسپوتنیک V صبح امروز (پنجشنبه 16 بهمن 1399) به میزان 20 هزار دوز از مسکو به تهران ارسال گردید.

تحصیل در روسیه

 

دانستنی روز درباره تحصیل در روسیه

تحصیل و اعزام دانشجو به روسیه و زمان آن

همانطور که گفته شد، اقدام برای انجام پروسه تحصیل و اعزام دانشجو به روسیه مستلزم داشتن یک زمان بندی مشخص می باشد و بخشی از این زمان بندی با سیستم زمان بندی دانشگاه ها مرتبط است به طوری که دانشجویان می توانند برای پذیرش ترم سپتامبر از اول ژانویه تا اول ماه جولای اقدام نمایند و در بعضی موارد می توانند برای ورود در ماه نوامبر تا اول شهریور ماه نیز متقاضی شوند. بنابراین نیاز است متقاضیان تمامی مدارک لازم جهت اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی خود را تا تاریخ های ذکر شده آماده سازند

 

تحصیل در روسیه

 آیا تحصیل رایگان در روسیه امکان پذیر است؟

دانشگاه های روسیه رایگان نیستند و دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه هستند. البته دانشجویان ممتاز می توانند از طریق بورسیه تحصیلی همه یا بخشی از هزینه ها را تامین کنند

 

تحصیل در روسیه

حداقل معدل برای تحصیل در روسیه

حداقل معدل برای تحصیل در روسیه با توجه به دانشگاهی که انتخاب می کنید متفاوت است. مثلا برای دانشگاه های مهندسی سطح بالا در روسیه باید حداقل معدل 16 داشته باشید

تحصیل در روسیه