مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) آقای دکتر صادق الهی

 

 

 

 

 

نماینده مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) در مسکو آقای دکتر احمدرضا الهی

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه و جلسه با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه و جلسه با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل در روسیه و جلسه مدیریت مؤسسه روسیران با

آقای پروفسور فیلیپوف وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

 

 

جلسه مدیریت و نماینده مؤسسه روسیران باآقای پروفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل)

و مسئولین دانشگاه

 

 

 

 

 

جلسه مسئولین مؤسسه با آقای پروفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل)

و مسئولین دانشگاه

 

 

 

 

 

جلسه مدیریت مؤسسه روسیران با آقای پرفسور فیلیپوف

(وزیر علوم روسیه و رئیس دانشگاه دوستی ملل روسیه)

 

 

 


 

جلسه با معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان آقای کاتکوف

 

 

 

 

 

جلسه با رئیس بخش خارجی‌های دانشگاه دوستی ملل روسیه آقای ساکالوف

 

 

 

 

 

جشن پنجاهمین سال دانشگاه دوستی ملل روسیه با حضور مدیریت مؤسسه روسیران

و مسئولین دانشگاه در کاخ کرملین

 

 

 

 

 

مصاحبه شبکه خبر ایران با مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان

آقای دکتر صادق الهی در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

 

مصاحبه شبکه خبر ایران با مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان

آقای دکتر صادق الهی در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

ملاقات معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل آقای پروفسور دنیسنکو با معاون امور بین الملل

دانشگاه تهران آقای دکتر موسوی

و رئیس دانشکده زبان روسی دانشگاه تهران آقای دکتر زهرایی در زمینه تبادل استاد

و دانشجو بین دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسی

 

 

 

 

 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 

 

 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 


 

گردهمایی و جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل

آقای پرفسور دنیسنکو

و جمعی از دانشجویان ایرانی در مؤسسه روسیران

 

 

 

 

 

آقای دکتر احمدرضا الهی و آقای ژرنووسکی

(رئیس مجلس روسیه و کاندیدای ریاست جمهوری روسیه) در رزیدنتی سفیر

 

 


 

آقای دکتر احمدرضا الهی و سفیر محترم سابق جمهوری اسلامی ایران در روسیه

جناب آقای انصاری در رزیدنتی سفیر جشن 22 بهمن

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با آقای دکتر الگ استانیسلاوییچ گلازاچف

(رئیس بخش بین الملل دانشگاه پزشکی سچنوا)

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با خانم دکتر دینا ولادیمیروونا یونیتا

(رئیس بخش بین الملل دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی اوداکیمووا (سماشکو))

 

 

 

 جشن 22 بهمن در رزیدنتی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو

نماینده مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی،

رئیس بخش بین الملل دانشگاه هوایی و هواپیمائی مسکو خانم خاروشویلی

و رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

 

 

 

 

 جشن 22 بهمن در رزیدنتی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو

رئیس بخش بین الملل دانشگاه هوایی و هواپیمائی مسکو خانم خاروشویلی

و سفیرمحترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای دکتر سنایی

  رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

و نماینده تام الاختیار مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی

و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای نقدی نژاد

 

 

 

 

ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران) با رئیس بخش پادفکت
(زبان روسی و پیش دانشگاهی)دانشگاه پزشکی- دندانپزشکی اوداکیمووا (سماشکو)
خانم تاتیانا یوریونا

 

 

 

 

ملاقات و جلسه مدیرعامل مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر صادق الهی

و نماینده تام الاختیار مؤسسه اندیشه یاران جوان آقای دکتر احمدرضا الهی

با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در روسیه جناب آقای دکتر سنایی

در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان (روسیران)

با رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو آقای گئورگی گابرلیان

 

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه ریاست مؤسسه اندیشه یاران جوان با آقای گئورگی گابرلیان

  رئیس بخش بین الملل دانشگاه روسنو

 

 

 

 

 ملاقات و جلسه مدیریت مؤسسه اندیشه یاران جوان با

معاون ریاست دانشگاه پاولوف در بخش بین الملل آقای پروفسور الشکری

و مدیریت بخش بین الملل دانشگاه پاولوف آقای بارووتس سرگی یوریویچ

و ریاست بخش دانشجویان خارجی آقای آندری نیکلایویچ  یایتسکی

 

 

 

 

گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم روسیه

در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

سخنرانی آقای دکتر احمدرضا الهی در زمینه بهبود روابط دانشجویی و علمی بین ایران

و روسیه در گردهمایی معاونین امور بین الملل دانشگاه های روسیه

از طرف وزارت علوم روسیه در دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

معاون امور بین‌الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان

آقای کاتکوف در مؤسسه اندیشه یاران جوان

 

 

 

 

معاون امور بین الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه

آقای پروفسور دنیسنکو و معاون ایشان آقای کاتکوف

در مؤسسه اندیشه یاران جوان

 

 

 

 

جشن دهه فجر با حضور رایزن فرهنگی آقای دکتر ابراهیمی، رایزن علمی آقای دکتر ابطحی

و جمعی از دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه

در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو

بین دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

 

 

 

دانشگاه تهران - قرارداد همکاری و تبادل استاد و دانشجو بین

دانشگاه تهران و دانشگاه دوستی ملل روسیه